Podstatou HEPPi Restaurant je ponuka celodenného stravovania v zdravom štýle a v príjemnej atmosfére. Naším poslaním je ukázať Vám, že čo je zdravé, nemusí byť bez chuti. Vaše zdravie a gastronomický pôžitok sú to, na čom nám skutočne záleží!

Princíp HEPPi gastronómie
Naša ponuka je pripravovaná na základe princípov unikátneho sofistikovaného programu Metabolic balance®.
V každej porcii nájdete kúzelnú zostavu čerstvých surovín od vybraných dodávateľov. Ich správnou kombináciou v spojení s nápaditými receptami zatočíte s únavou, optimalizujete svoju váhu a privodíte si dobrú náladu. Navyše, naštartujete svoj metabolizmus a dostanete svoje telo do správnej rovnováhy.
Prečo sa stravovať prostredníctvom Metabolic Balance®?
Dlhoročné štúdie prezrádzajú, že pre náš metabolizmus nie je rozhodujúce množstvo prijatých bielkovín, ale to, z akých aminokyselín pozostáva. Ak sa kombinujú rôzne bielkoviny, hodnota ich využiteľnosti je limitovaná prostredníctvom aminokyselín. Zároveň vznikajú odpadové látky vedúce k možnému prekysleniu organizmu. Program Metabolic Balance® pracuje s bielkovinami s vysokou biologickou hodnotou (nad 70%). Na 1 jedlo sa odporúča len 1 druh bielkoviny, aby sa zabránilo zníženiu ich biologickej hodnoty a predišlo sa prekysleniu organizmu.
Vaše osobné HEPPi menu
V našej reštaurácii ponúkame zákazníkom možnosť prípravy individuálneho menu podľa ich osobného plánu Metabolic Balance®. Zoznam povolených potravín, ich kombinácia a gramáže boli zostavené na základe špeciálneho laboratórneho odberu krvi a rozsiahlej zdravotnej anamnézy, ktorú vypracovávajú naši poradcovia a spracováva inštitút Metabolic Balance GmbH & Co. KG v nemeckom Isene.
Stravovanie podľa programu Metabolic Balance® tak vedie nielen k regulácii hmotnosti, ale aj efektívne znižuje inzulínovú rezistenciu a s ňou súvisiace zdravotné problémy a riziká. Navštívte HEPPi Restaurant a dojedzte sa do zdravia!
IMG_4609